صفحه اول

به سامانه استــاد خوش آمدید!

توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها در مقوله آموزش، پژوهش و فعالیت های تخصصی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدیهی است که استفاده از مزایای یادگیری الکترونیکی می تواند تاثیر شگرفی در ارائه این نوع آموزش ها داشته باشد. با توجه به توانایی و تجربه دانشگاه در برگزاری کارگاه های ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی و سایر علاقه مندان، دانشکده مجازی سامانه ای بر اساس اصول و استانداردهای یادگیری الکترونیکی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها راه اندازی کرده است.
این سامانه LMS و LCMS جامع و قدرتمندی است که از امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امکان استفاده اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی و علاقه مندان از کل کشور از سامانه
• امکان ارائه برنامه های کاملا اینترنتی (تعامل مخاطب با محتوای آموزشی) با امکان پیش بینی مسیرهای یادگیری انفرادی برای استفاده مخاطبان
• امکان ارائه کارگاه های نیمه حضوری یا کاملا اینترنتی و دوره های کوتاه مدت تحت نظر و هدایت مدرسین کارگاه ها
• امکان بارگزاری و آماده سازی برنامه ها و کارگاه ها توسط مدرسین شامل عنوان، اهداف، معرفی، مخاطبان، محتوای علمی، تکالیف، آزمون، اتاق بحث و .....
• امکان کپی و ویرایش برنامه ها و کارگاه های قبلی برای ارائه مجدد
• تشکیل کارنامه مطالعاتی برای مخاطبان شامل برنامه ها و کارگاه های نیمه تمام، گذرانده شده و گواهی های صادر شده

دانشکده مجازی از کلیه دست اندرکاران محترم در سطح کشور دعوت می کند تا کارگاه های ارزشمند خود را بر روی این سامانه به صورت مجازی به جمعیت هدف مورد نظر خود ارائه کرده و مدیریت کارگاه را نیز خود بر عهده بگیرند.
اخبار
اولین کارگاه کاملا مجازی دانشگاه را با عنوان (آشنایی با سیستم شعاع) راه اندازی شد
اولین سامانه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه (استاد) یک نرم افزار مدیریت یادگیری (LMS)  قدرتمند است که...
دانشکده مجازی کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان اصول و شیوه طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی را برگزار کرد
دانشکده مجازی کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان اصول و شیوه طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی را برگز...
برگزاری کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان پژوهش در آموزش با رویکرد یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی
  برگزاری کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان پژوهش در آموزش با رویکرد یادگیری الکترونیکی در دانشکد...
 
تازه ترین برنامه ها
عنوان برنامه مؤلف برنامه