صفحه اول

به سامانه استــاد خوش آمدید!

سامانه استاد که مخفف عبارت (اولین سامانه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه) است یک نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) جامع و قدرتمند است که به طور اختصاصی برای مجازی سازی کارگاه¬های آموزشی اعم از کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و یا کارگاه های مخصوص دانشجویان در رده های مختلف طراحی و ساخته شده است. بدیهی است که استفاده از مزایای یادگیری الکترونیکی می تواند تاثیر شگرفی در ارائه این نوع آموزش ها داشته باشد.
طراحی آموزشی این سامانه به عنوان طرح تحقیقاتی با شماره 88-01-76-8237 توسط متخصصان دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. این سامانه علاوه بر مدیریت یادگیری الکترونیکی یک نرم افزار مدیریت محتوای الکترونیکی (LCMS) را نیز شامل می شود که از امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• امکان استفاده اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان و علاقه مندان کل کشور از سامانه
• امکان ارائه برنامه های کاملا اینترنتی (تعامل مخاطب با محتوای آموزشی) با امکان پیش بینی مسیرهای یادگیری انفرادی برای استفاده مخاطبان
• امکان ارائه کارگاه های نیمه حضوری یا کاملا اینترنتی و دوره های کوتاه مدت تحت نظر و هدایت مدرسین کارگاه ها
• امکان بارگزاری و آماده سازی برنامه ها و کارگاه ها توسط مدرسین شامل عنوان، اهداف، معرفی، مخاطبان، محتوای علمی، آزمون، محتوای الکترونیکی تعاملی و ...
• امکان کپی و ویرایش برنامه ها و کارگاه های قبلی برای ارائه مجدد
• تشکیل کارنامه مطالعاتی برای مخاطبان شامل برنامه ها و کارگاه های نیمه تمام، گذرانده شده و گواهی های صادر شده
دانشکده مجازی از کلیه دست اندرکاران محترم در سطح کشور دعوت می کند تا کارگاه های ارزشمند خود را بر روی این سامانه به صورت مجازی به جمعیت هدف مورد نظر خود ارائه کرده و مدیریت کارگاه را نیز خود بر عهده بگیرند.

اخبار
مجازی شدن دروس جراحی نظری کارآموزان رشته پزشکی
گروه جراحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک اقدام هماهنگ برای مجازی کردن تعدادی از جلسات درس نظ...
اولین کارگاه کاملا مجازی دانشگاه را با عنوان (آشنایی با سیستم شعاع) راه اندازی شد
اولین سامانه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه (استاد) یک نرم افزار مدیریت یادگیری (LMS)  قدرتمند است که...
دانشکده مجازی کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان اصول و شیوه طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی را برگزار کرد
دانشکده مجازی کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان اصول و شیوه طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی را برگز...
برگزاری کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان پژوهش در آموزش با رویکرد یادگیری الکترونیکی در دانشکده مجازی
  برگزاری کارگاه کشوری يادگيري الكترونيكي با عنوان پژوهش در آموزش با رویکرد یادگیری الکترونیکی در دانشکد...
 
تازه ترین برنامه ها
عنوان برنامه مؤلف برنامه
Fluids and electrolytes in surgery دانشکده مجازی
SHOCK دانشکده مجازی
Hemostasis and bleeding دانشکده مجازی
تازه ترین کارگاه ها
عنوان کارگاه مدیر کارگاه
تازه ترین دوره ها
عنوان دوره مدیر دوره
SHOCK+Hiatal hernia+Hemostasis and bleeding +Fluids and electrolytes in surgery
طیف طرح های پژوهش در آموزش